Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh na zvýšení členských příspěvků

Vážené členky a členové CASAJC,

v návaznosti na jednání členské schůze a v souladu se Stanovami České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC) z.s. se na Vás dovolujeme obrátit s návrhem na zvýšení členského příspěvku  na rok 2024 a roky další. 

Návrh na zvýšení členského příspěvku vyplývá z nutnosti zajistit vyrovnané financování činnosti organizace CASAJC spolu s vydáváním vědeckého časopisu CASALC Review, který se zaměřuje na podporu výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření. 

Třebaže k tomuto kroku přistupujeme jen velmi neradi, činíme tak s ohledem na celkový ekonomický vývoj a fakt, že se jedná o první zvýšení členských příspěvků od založení organizace v roce 2000.  Zároveň upozorňujeme, že změna se týká pouze členských příspěvků pro CASAJC. Členský příspěvek pro CercleS zůstává od roku 2016 nezměněn ve výši 100 Euro na každé pracoviště, které má o členství v Cercles zájem. 

Návrh výboru na zvýšení členského příspěvku  je následující:

  • Členský příspěvek za individuální členství činí 500 Kč ročně. 
  • Členský příspěvek za kolektivní členství (jazykové pracoviště) činí 3000 Kč ročně. 
  • Pracoviště s nízkým počtem vyučujících může pro výpočet členského příspěvku zvolit formu násobku za individuální členství.   

V souladu se Stanovami CASAJC čl. 6, odst. 1, Členská schůze, si Vás dovolujeme požádat o hlasování per rollam k následujícímu usnesení:

"Členská schůze schválila návrh navýšení členských příspěvků v CASAJC na 500 Kč pro individuální členství a 3000 Kč pro kolektivní členství".

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Vyjádření k návrhu usnesení zašlete, prosím, do 20.7.2024 na e-mail: vybor@casalc.cz.

Prosím, v mailu uveďte celý návrh usnesení + Vaše vyjádření.

Děkujeme za Vaši podporu tohoto návrhu a věříme, že získané finanční prostředky společně využijeme pro další rozvoj činností asociace CASAJC a ve prospěch všech jejích členů.

S pozdravem za Výbor CASAJC 

Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

Předsedkyně CASAJC

Date
2024-07-22 11:38