Skip to main content

Upcoming Events

2024

První Online den s CASAJC, který proběhl v prostředí MS Teams dne 4. června 2024, propojil jazyková pracoviště z různých univerzit v ČR a SR. Deset zajímavých příspěvků se zabývalo různými aspekty výuky jazyků a výzkumu v této oblasti. Témata obsahovala příklady metod při výuce, psychologické aspekty výuky, fungování mozku při učení se jazyku, ale také ICT nástroje, kterých je možno využít při přípravách a při komunikaci se studenty.

Dear colleagues,

I am delighted to announce that registration is now open for the CercleS 2024 conference.  This is in response to a number of requests received. I would be grateful if you could circulate this to members of your national associations.

We are presently reviewing abstracts and hope to notify authors by mid April, with a draft final programme available from late April 2024.

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte, ktorá sa bude konať 17.-18. októbra 2024 (štvrtok - piatok) pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.