Skip to main content

Upcoming Events

2023

Milé členky, milí členové CASAJC,

dovolte mi, abych vás pozdravil v době nadcházejícího jara a popřál vše dobré. Rád bych vám předal několik informací týkajících se budoucích aktivit CASAJC, zejména voleb nového výboru a revizní komise CASAJC.

V příloze také naleznete zápis z virtuálního březnového setkání výboru Casajc.

Milé kolegyně/milí kolegové,

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do Čekých Budějovic na minikonferenci

Výuka jazyků pro studenty přírodovědných oborů

Termín konání: 15. 6. 2023, 10,00–17,00

Místo konání:  PřF JU, Budova C, místnost C2,
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Přivítáme příspěvky ve formě prezentace (20 minut) nebo workshopu (30 minut) na tato témata:

Dear Colleagues,

  let me inform you that registration for  ERL Conference 'EMOTIONS IN LANGUAGE LEARNING AND USE' is open.

  You can register at

http://educationalroleoflanguage.org/erl-events/erl-vi-conference-2023/

where you can find (a) 'the General Information' file with all the technical notes, and (b) the Conference Flyer with the venue, the conference programme framework and the keynote speakers.

Dear Colleagues, 

We are excited to announce the extension of the deadline for submitting articles for the upcoming edition of CASALC Review, a peer-reviewed journal that focuses on language education at higher institutions. The new deadline for submissions is March 31st, 2023. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala co nejsrdečněji na konferenci, kterou pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU ve spolupráci s CASAJC v rámci projektu  Czech Online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely.

Konference se bude konat v Brně ve dnech 14. a 15. června 2023. Všechny potřebné informace naleznete na webu konference:

https://cestinabrno2023.cjv.muni.cz/

Vážené kolegyně a kolegové,

s potěšením vám oznamujeme prodloužení termínu pro zasílání článků do nadcházejícího vydání CASALC Review, recenzovaného časopisu, který se zaměřuje na jazykové vzdělávání na vysokých školách. Nový termín pro zasílání článků je 31. března 2023.