Skip to main content

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering – Institute of Social Sciences

Name of Institution
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Name of Workplace
Institute of Social Sciences
Address
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Contact person
Email
spv@fce.vutbr.cz
Telephone
541147691
Webové stránky
Vize pracoviště

Tvorba výukových materiálů. Výuka obecného a odborného cizího jazyka v pregraduálním a  postgraduálním studiu. Rozvíjení komunikativních dovedností v odborném cizím jazyce.  Využití nových technologií při výuce. Evropský referenční rámec. Odborné překlady

Provides teaching to
LMS
Yes
Services offered
Publishes
Yes