Skip to main content

Charles University, Faculty of Humanities – Department of Languages and Literature

Name of Institution
Charles University, Faculty of Humanities
Name of Workplace
Department of Languages and Literature
Address
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň
Contact person
Email
filip.timingeriu@fhs.cuni.cz
Telephone
+420 224 271 442
The workplace is
Vize pracoviště

Katedra jazyků a literatury se zaměřuje na rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností studentů. Jazyk je nástroj, který humanitní vzdělanost umožňuje i zprostředkovává, a proto je schopnost jím dobře vládnout, a to jak slovem, tak perem, nezbytným předpokladem pro úspěšné studium humanitních oborů. Z této perspektivy vychází i složení předmětů, které katedra nabízí. Výuku jazyků a literatury lze orientačně rozdělit do tří souběžných linií, z nichž první zahrnuje kurzy rozvíjející především praktické znalosti jazyků, druhá těmto jazykovým znalostem poskytuje pevnější teoretické zakotvení a třetí se věnuje literatuře a literární teorii.

LMS
Yes
Publishes
Yes