Skip to main content

Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management – Department of Languages

Name of Institution
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management
Name of Workplace
Department of Languages
Address
Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Email
s_kj@pef.czu.cz
Telephone
+420 22438 28
Webové stránky
Vize pracoviště

Katedra jazyků se v souladu se zásadami evropské jazykové politiky a se zaměřením strategického rozvoje ČZU Praha soustřeďuje na přípravu odborníků schopných sledovat a studovat cizojazyčné materiály, získávat informace v cizím jazyce a používat jej ke ko

Provides teaching to
Workplace is equipped with
LMS
Yes
Services offered
Publishes
Yes