Přejít k hlavnímu obsahu

CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

Redakce pracuje v Open Journal System spravovaném nakladatelstvím MUNI Press.  Zde jsou k dispozici všechny informace o časopise včetně pokynů pro autory a archivu vydaných čísel.

https://journals.muni.cz/casalc-review/