Přejít k hlavnímu obsahu

Členské příspěvky

a) 1500 Kč za pracoviště - vhodné pro katedry a ústavy s více pracovníky

b) 4200 Kč za pracoviště  se statutem "CercleS member"  (1500 Kč + 2700 Kč)

c) 300 Kč individuální členství. 

Poznámka: Výše členského příspěvku pro pracoviště se statutem "CercleS member" se řídí výší poplatku stanovenou vedením CercleS. 

Registraci jednotlivých osob je možno provést přes Registrační formulář.

Informace o placení příspěvku pro ČR poskytne PaedDr. Marta Holasová,Ph.D., CJV MU, Brno, e-mail: marta.holasova@cjv.muni.cz