Skip to main content

Charles University, Faculty of Arts – Language Centre

Name of Institution
Charles University, Faculty of Arts
Name of Workplace
Language Centre
Address
Celetná 20 Praha
Email
barbora.kosikova@ff.cuni.cz
Telephone
+420 221 619
The workplace is
Vize pracoviště

Jazykové centrum FFUK zajišťuje výuku cizích jazyků ve společném základu a nabízí kurzy  připravující na zkoušku z akademického jazyka, která prověřuje receptivní, produktivní,  interaktivní a mediační dovednosti na úrovni B2 podle CEFR. V nabídce jsou ro

Provides teaching to
Workplace is equipped with
LMS
Yes
Publishes
Yes