Skip to main content

Czech Technical University Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering – Department of Languages

Name of Institution
Czech Technical University Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Name of Workplace
Department of Languages
Address
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
Email
kj@fjfi.cvut.cz
Telephone
22435 8572
Webové stránky
The workplace is
Vize pracoviště

Výuka cizích jazyků, češtiny pro cizince a rétoriky, konzultace oborovým katedrám +překlady,  jazykové recenze a korektury jejich prací, tvorba specializovaných studijních materiálů,  tvorba doplňkových studijních materiálů

Fields of study
Provides teaching to
LMS
Yes
Publishes
Yes

Práce na projektech (RPPT), příprava specializovaných studijních materiálů, metodika výuky,  odborný styl

CŽV – výuka češtiny pro cizince, výuka zaměstnanců

jedna  učebna (počítač, internet, projektor a promítací plátno, CD a DVD přehrávač),