Přejít k hlavnímu obsahu

Hlasování per rollam

Vzhledem k situaci, v níž je poměrně složité předjímat další vývoj epidemie a cokoliv plánovat, se výbor CASAJC na svém setkání 13. 12. 2021 shodl, že využije možnosti hlasování per rollam (tedy mimo členskou schůzi), bych vás, všechny členy CASAJC,  požádal o následující hlasování:

Předmět hlasování (znění usnesení členské schůze, o kterém se hlasuje):

Stanovy České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s. se mění následujícím způsobem:

V Článku 3, Podmínky a předpoklady členství v asociaci, nahradí větu „Řádným členem asociace se může stát učitel jazykového centra na vysoké škole s plnou kvalifikací, který souhlasí s jejími stanovami.“ věta „Řádným členem asociace se může stát vyučující na pracovišti, které zajišťuje výuku cizích jazyků  v terciárním vzdělávání.“

V Článku 4, Vznik a zánik členství v asociaci, nahradí větu „Řádné členství v asociaci vzniká přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“ věta „Řádné členství v asociaci vzniká zaměstnaneckým poměrem na pozici vyučujícího na pracovišti, které platí příspěvky CASAJC nebo přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“

a větu „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.“ nahradí věta „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 nebo článku 4, bodu 1 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.

Postup hlasování:

Doba hlasování: Hlasovat je možné v období 21. 12. 2021 – 20. 1. 2022

Způsob hlasování: V daném termínu (do 20. 1. 2022) zašlete, prosím, na emaily Marty Holasové marta.holasova@cjv.muni.cz a Aleny Bočkové Alena.Bockova@ff.cuni.cz  jednu z následujících verzí (1,2,3).

1) ANO.  Souhlasím s tím, aby se stanovy České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s. změnilo následujícím způsobem:

V Článku 3, Podmínky a předpoklady členství v asociaci, nahradí větu „Řádným členem asociace se může stát učitel jazykového centra na vysoké škole s plnou kvalifikací, který souhlasí s jejími stanovami.“ věta „Řádným členem asociace se může stát vyučující na pracovišti, které zajišťuje výuku cizích jazyků  v terciárním vzdělávání.“

V Článku 4, Vznik a zánik členství v asociaci, nahradí větu „Řádné členství v asociaci vzniká přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“ věta „Řádné členství v asociaci vzniká zaměstnaneckým poměrem na pozici vyučujícího na pracovišti, které platí příspěvky CASAJC nebo přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“

a větu „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.“ nahradí věta „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 nebo článku 4, bodu 1 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.

2) NE. Nesouhlasím s tím, aby se stanovy České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s. změnilo následujícím způsobem:

V Článku 3, Podmínky a předpoklady členství v asociaci, nahradí větu „Řádným členem asociace se může stát učitel jazykového centra na vysoké škole s plnou kvalifikací, který souhlasí s jejími stanovami.“ věta „Řádným členem asociace se může stát vyučující na pracovišti, které zajišťuje výuku cizích jazyků  v terciárním vzdělávání.“

V Článku 4, Vznik a zánik členství v asociaci, nahradí větu „Řádné členství v asociaci vzniká přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“ věta „Řádné členství v asociaci vzniká zaměstnaneckým poměrem na pozici vyučujícího na pracovišti, které platí příspěvky CASAJC nebo přijetím člena schůzí výboru po doručení jeho písemné přihlášky.“

a větu „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.“ nahradí věta „Ztratí-li řádný člen předpoklady pro řádné členství v asociaci ve smyslu článku 3 nebo článku 4, bodu 1 těchto stanov, jeho členství v asociaci zaniká ke dni ztráty předpokladů pro řádné členství v asociaci, což nevylučuje obnovení řádného členství při opětovném nabytí předpokladů pro řádné členství dle čl. 3 těchto stanov. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vzniku členství dle čl. 4 odstavec 1 těchto stanov.

3) ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ.

Ukončení hlasování a oznámení výsledku:

Hlasování bude ukončeno dne 20. 1. 2022 ve 24:00 hodin. Započteny budou hlasy, které byly odeslány do 24:00 hodin dne 20. 1. 2022. Výsledky budou oznámeny po sečtení všech hlasů 27. 1. 2022 prostřednictvím emailu z adresy portfolio@ff.cuni.cz a budou vyvěšeny na webu CASAJC.

Pokud máte jakékoliv dotazy, adresujte je prosím na adresu vybor@casalc.cz

Date
2022-01-21 12:00