Přejít k hlavnímu obsahu

KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

Bratislava, 5.-6. október 2023

Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia UNIcert®LUCE a 70. výročia jazykovej výučby na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH., dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE, organizovaná UNIcert®LUCE a Ústavom lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ciele konferencie

Vytvoriť platformu na výmenu teoretických vedomostí a praktických skúseností týkajúcich sa jazykového vzdelávania na vysokých školách v súlade s jazykovou politikou Európskej únie.

 

Kompletní informace a přihlášku najdete v přiloženém souboru a na webové stránce konference: Konferencia - SK | Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe (unicertluce.sk)

Date
2023-03-15 01:19
File to download
Příloha Velikost
Bratislava_QUAJPV_SK.2023.pdf (204.15 KB) 204.15 KB