Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na členskou schůzi CASAJC

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abych vám jménem CASAJC popřál vše dobré v novém roce a abych vás ještě jednou co nejsrdečněji pozval na členskou schůzi CASAJC.

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 26.1.2023 v prostorách Centra jazykového vzdělávání MU Brno (Komenského náměstí 2, 602 00 Brno), v místnosti č. 200, v čase 11:30-12:50.

Program členské schůze:

- hospodaření CASAJC 2022 a návrh rozpočtu CASAJC 2023

- shrnutí aktivit v roce 2022

- vyhlášení vítězů soutěže „Co se povedlo“

- plány na rok 2023

- návrh změny stanov

- návrh na termín volební členské schůze – 2.6.2023

- redakce CASALC Review

- různé

Stále platí, že pokud byste chtěli přidat vlastní bod do programu, napište, prosím, do 19.1.2023 na adresu vybor@casalc.cz, abychom byli schopni bod do programu zanést a např. vytisknout nebo zpřístupnit podklady. Dále bude samozřejmě prostor na diskusi nad podněty vznesenými přímo na místě v části "různé".

Členskou schůzi plánujeme zorganizovat v hybridním formátu, aby se mohla zúčastnit i členská základna, která nebude mít možnost do Brna přijet osobně. Odkaz na Zoom nebo Teams bude zveřejněn v týdnu před členskou schůzí.

Vzhledem k tomu, že bychom velice rádi přivítali co největší počet z vás, organizujeme členskou schůzi tradičně v rámci další akce. V termínu 23.-27.1.2023 pořádá CJV MU Týden sdílení zkušeností, a proto cílem vaší cesty nemusí být jen členská schůze samotná, ale můžete navštívit prezentace, semináře a workshopy, které se budou v rámci Týdne sdílení konat. Programu Týdne CJV naleznete zde: https://www.cjv.muni.cz/aktualne/pozvanky-na-akce/tyden-cjv-2023 , seminářů se lze zúčastnit bez omezení, stačí se dopředu zaregistrovat (Týden CJV není nijak zpoplatněn).

Za výbor CASAJC přeji ještě jednou hodně štěstí, zdraví i spokojenosti v novém roce

a těším se na setkání,

Libor Štěpánek

předseda  CASAJC

Date
2023-01-26 10:59