Přejít k hlavnímu obsahu

Translatologický kongres

V dňoch 1.- 2. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bude konať medzinárodný translatologický kongres pod názvom Quo vadis, právny preklad.

Kongres organizuje riešiteľský kolektív Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v rámci projektu APVV Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.

Bližšie informácie o kongrese nájdete na stránke: https://fphil.uniba.sk/kongrestransius.